เตือนภัย! สารตะกั่ว ในสีเคลือบลายจานชามเซรามิก

สีที่ใช้เคลือบลวดลายในถ้วยชาม กระเบื้องเคลือบดินเผาหรือที่เรียกว่าเซรามิก   ซึ่งมีวางขายทั่วๆ ไปตามตลาดสด ตลาดนัด ที่มีลวดลายสวยงาม ซึ่งมีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเมื่อถูกความร้อนจะสลายตัวออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

โดยเฉพาะอาหารที่มีสภาพเป็นกรด การปนเปื้อนสารตะกั่วไม่สามารถมองเห็นได้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัว  จะมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและสมอง ทำให้ความจำเสื่อม ตัวสั่นทำลายไต ทำลายเม็ดเลือดแดง หากเป็นในเด็กเล็ก แม้ได้รับเพียงปริมาณน้อย ก็จะมีผลให้เติบโตช้า ไอคิวต่ำเพราะสมองถูกตะกั่วทำลาย ประสิทธิภาพการเรียนรู้จะลดลง พิษเหล่านี้จะค่อยๆ สะสมในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆ

รู้อย่างนี้คุณแม่หลายๆท่านต้องระวังเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งคุณแม่และคุณลูก